• قەشقەر كىشىلىرىنىڭ تىگى بار گەپلىرى

  2009-04-21

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/bilim-kuq-logs/38247291.html

  قەشقەر كىشىلىرىنىڭ تىگى بار گەپلىرى

  ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﻰ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﯗﻧﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﻟﻪﺗﯩﭙﻪ ﭼﺎﻗﭽﺎﻕﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﮔﻪﭖﺑﻮﻟﺪﻯ. ﺑﯩﺰ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﭽﯩﻠﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﺴﺎﻕ، ﺑﯘﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﻗﻮﭘﯘﭖ :-''ﺧﺎﺗﺎﻻﺷﺘﯩﯖﻼﺭ ،ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﻏﯘﻟﺠﯩﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﺷﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻛﯜﻟﺴﻪﯓ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﻟﯩﻘﻨﯩﯔ ﮔﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﭗﻛﯜﻟﯩﺴﻪﻥ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮔﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺴﺎﯓ ﺋﯩﭽﯩﯖﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺪﯗ. ﺋﻮﻥ ﻣﻮﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﻏﯘﺕ ﺑﻮﻟﻐﯩﺪﻩﻙ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﺎﺭﺍﯓ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻩﻱ''- ﺩﻩﭖ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯩﯟﯨﺴﯩﺪﻩ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ....

  ﺗﯚﺕ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ. ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻣﯧﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ،ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﻗﻮﭘﺎﭖ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ:- ﮬﺎﺟﯧﯧﯧﯧﯧﯧﻢ، ﻣﺎﯞﯗ ﺋﺎﺷﻘﺎﻥ ﭘﯘﻟﻨﻰ ﭼﯩﻤﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻤﻪﻥ"-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺷﯘﺋﺎﻥ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﯩﮕﻪ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﯚﻟﯩﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﮕﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ.

  ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻗﯩﺰﯨﻞ ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ، ﺋﯚﺯﯨﭽﻪﻣﺎﻱ ﺗﯧﺠﻪﻱ ﺟﯘﻣﯘ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﺗﻮﺭﻧﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯨﯟﯦﺘﯩﭙﺘﯘ. ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﯩﺮﺍﻕ ﻳﯧﻨﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﺪﯗﺭﺳﺎ ، ﻗﯧﺮﯨﺸﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﻮﺕ ﺋﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯘ. ﻗﯩﺰﯨﻞ ،ﺳﯧﺮﯨﻖ ،ﻳﯧﺸﯩﻞ ﭼﯩﺮﺍﻗﻼﺭ ﺋﺎﻟﻤﯩﺸﯩﯟﯦﺮﯨﭙﺘﯘ. ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﻟﯩﻖ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵ ﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ :''ﮬﺎﺟﯧﯧﯧﯧﯧﻢ، ﻗﺎﻳﺪﺍﭼﯩﺮﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻣﺎﯕﯩﺘﯩﻠﻪ''-ﺩﯦﮕﯩﺪﻩﻙ.

  ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ''ﺟﺎﻡ'' ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﺎﺯﯨﺮﺍﻕ ﺑﯘﺭﯗﺗﯘﭖ، ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺩﯨﺴﻪ، ﭘﻮﻛﻪﻳﺪﯨﻜﻰ ﭘﯘﻝ ﻳﯩﻘﻘﯘﭼﻰ 220 ﻛﻮﻱ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ، ﻳﺎﻧﭽﯘﻗﻨﻰ ﻛﻮﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﻗﺎﺭﯨﯟﯨﺘﯩﭗ ،'' ﺑﯩﺰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ ﻳﺎ ، ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﮕﻪﻥﺗﺎﻣﺎﻗﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻤﯘ''-ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ.

  ﺑﯩﺮﺋﺎﺩﺍﺵ ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﯨﻜﻰ ﺗﻮﺧﺘﯘﺗﯘﭖﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩﻟﺴﭙﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺗﯘﺗﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺸﯩﻐﺎﯞﻩﻟﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔ ﺋﯧﮕﯩﺴﻰ ﻛﯩﻠﯩﭗ:'' ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﻠﯩﻤﺎ~~، ﻳﻪﻧﻪ ﭘﯩﺸﻜﻰﺋﻮﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻻﻣﻠﯩﻴﺎ''-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﺍﺵ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺗﯘﺭﯗﭖ، ''ﺑﺎﺷﻘﯩﻐﯘ ﺋﯩﺶﻳﻮﻗﺘﻰ، ﺋﯘﺑﯘﺭﻧﺎ ﻧﻪﺩﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ''-ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﯞﻩﻟﺴﯩﭙﯩﺘﻨﯩﯔﺋﯧﮕﯩﺴﻰ :"ﻣﺎﯓ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﺎ، ﺋﯧﯟﯗ ﭼﯩﻜﻪﺩﯨﻦ ﺋﯜﺗﯜﭖ ﺑﺎﻏﯘ، ﺋﻮﯕﻐﺎ ﻗﯩﻴﺴﯩﻼ ﺗﯜﺯ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺭ، ﺷﯘ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﺑﻮﻳﻼﭖ، ﻣﯧﯖﯩﯟﻩﺳﯩﻠﻪ ﺑﯘﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﭘﯘﺭﺍﻳﺪﺍ~، ﺷﯘ ﻳﻪﺭ ﺷﯘ ''- ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ.

  ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻜﻰ ﺳﯘﺭﯗﻧﺪﺍﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﮔﻪﭘﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﺍﺵ ، ﺷﯘ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﺑﻪﻙ ﻛﯜﻟﯩﯟﯨﺘﯩﭙﺘﯩﻜﻪﻧﻤﻪﻥ. ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ (ﺑﻮﺷﻠﯘﻗﻨﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ) ﻳﻮﻟﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ. ﻳﻪﻧﻪ ﻳﺎﺩﯨﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪ ﻳﻮﻟﻼﭖﻗﻮﻳﺎﻱ.

  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻼﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ .

  ﺑﯩﺮ ﭘﺎﺳﺎﺕ ﻣﺎﺭﻛﯩﻠﯩﻖﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﺘﺎﻱ ﺩﯦﺴﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺳﻪﻝ ﻛﻮﻧﯩﺮﺍﻕ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺭﻩﯕﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﺩﻯﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺑﺎﺭﻛﻪﻥ .

  ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺩﯦﺮﯨﺰﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﻮﯞﻻﭘﺘﯘ :

  -ﮬﯧﻴﻲ ، ﻣﺎ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﭼﯘﺧﻪﻱ ﭼﯩﻤﻨﯩﯔ؟

  ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ. ﺋﯘ ﺑﯩﺮ ﮔﯩﻠﻪﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺯﺍﯞﯗﺕ ﮔﯩﻠﯩﻤﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﻮﻟﺪﺍ ﺗﻮﻗﯘﻟﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻡ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﮕﯩﻨﻰﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

  - ﺑﯘ ﺗﯘﻗﯩﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻣﻤﯘ ﻳﺎ ...

  - ﻳﺎﻕ، ﻗﯘﻳﻐﺎﻥ ﮔﯩﻠﻪﻡ. ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺗﯘﻣﺸﯘﻗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺭﯛﭖ.

  ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺩﯦﻤﯩﻨﻰﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻳﯘﺗﯘﭖ ﮔﯩﻠﻪﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.

  -600 ﻛﻮﻱ.

  - 300 ﻛﻮﻳﻐﺎ ﻛﯩﻠﻪﻣﺎ؟ - ﺩﯨﺴﻪ. ﮔﯩﻠﻪﻣﭽﻰ ﺧﯧﺮﯨﺪﺍﺭﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻳﯩﺘﯩﻠﻪﭖﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ:

  ﺋﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﻮﯕﻐﺎﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺷﯘﻧﺪﺍ ﺋﯚﺗﺴﯩﻠﻪ ﺑﻮﺭﺍ ﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺑﺎﺭ.

  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﻮﻧﺎ ﺑﯩﺮ ﺷﯩﻴﺎﻟﻰ ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﺎﺗﻮﺧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ. ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻳﯜﮔﺮﺍﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯩﭙﯩﯟﯨﺘﯩﭗ :

  - ﻣﺎ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺩﺍﺱ ﭼﯩﻤﻨﯩﯔ؟- ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭘﺘﯘ. ﻣﺎﺷﺸﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺎﻟﻠﯩﻘﻰﺗﻪﻣﺒﻪﻝ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ. ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ:

  - ﺋﻮﺗﻘﺎﺷﺘﻪﻙ ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯖﻤﯩﺘﻰ

  ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﻧﺪﺍ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ "ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﯩﭙﻰ" ﺗﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﻧﺪﻯ. ﺋﺎﺭﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚﺑﯩﺮﺳﻰ ﺩﯨﺪﻯ." ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ. ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯧﺴﯩﻖ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰﻳﺎﻗﺎ- ﻳﯘﺭﯗﺗﯘﻗﻼﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪﺭﻣﯘ ﺋﺎﯕﻼﻳﻤﯩﺰ". ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖﺑﻪﺭﺩﻯ.

  "ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﺎﭘﺎﻥ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰﺗﻪﺳﺘﻪ ﺳﻮﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﻢ. ﺋﯚﺯﻩﻡ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﯩﻨﯩﺘﻤﯘ ﺋﯚﺭﻟﯩﻤﯩﺪﯨﻢ. ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻣﯘﺋﺎﺧﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ. ﭼﺎﭘﺎﻧﻨﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﯘ:

  - ﺋﯘﻛﺎﻡ، ﺳﯩﻠﻰ ﺧﻪﺗﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﺎ؟- ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻤﻨﻰ ﺋﯘﻗﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺋﺎﭘﺘﯘﺑﯘﺳﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﻤﮕﻪ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺷﯘﮔﻪﭘﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﺩﯨﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﭽﻪ ﺋﯘﺧﻠﯩﻴﺎﻟﻤﯩﺪﯨﻢ

  ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯧﮕﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﭙﯘﺯﯗﻟﻐﺎ ﻛﯧﺮﯨﭗ ﺧﯧﻠﻰﺳﺎﻗﻠﯩﺴﯩﻤﯘ ﭼﺎﻱ ﺑﻪﺭﻣﻪﭘﺘﯘ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﯞﻻﭘﺘﯘ: " ﺋﯘﺳﺘﻮﻭﻭﻭﻡ! ﻣﺎ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍﺋﯧﻐﯩﺰ ﻧﻪﻣﺪﯨﮕﯩﺪﻩﻙ ﺳﯘ ﺗﯧﭙﯩﻼﺭﻣﺎ؟؟؟

  ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮﻯ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﯞﯦﺘﯩﭗ، "ﺑﯜﮔﻪﻥ ﺳﻪﻳﻤﺎﭼﺎﯓ(ﺑﻪﻳﮕﻪﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻰ)ﻏﺎ ﭼﯩﻘﺎﻣﻤﺎﭘﺴﯩﻠﻪ- ﮬﻪ!؟" ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﮬﺎﯕﯟﯦﻘﯩﭗﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ "ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺩﻩﭘﺘﯘ: "ﮬﻪﻱ، ﮬﻪﻱ، ﺋﺎﯞﯗﻻﺭ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻘﻜﻪﻥ، ﻗﻮﺭﯗﻣﺎﯕﺪﺍ ﮔﯚﺵ ﺩﯨﺪﺍﺭﻯ ﻳﻮﻕ، ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﯞﯗ"، ﺷﯘﻧﺪﯨﻼ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻨﯩﯔ ﻛﺎﻟﻠﯩﺴﻰ "ﺗﯩﺮﯨﯔ" ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﺸﯘﻧﯩﯖﻜﯩﺪﻩﻙ ﻳﻮﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﭙﺘﯘ.

  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﯩﭙﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗﻗﺎﭘﺘﯘ. < ﺋﯩﺸﻪﻙ ﺋﯩﺸﻪﻛﺘﯩﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻪﺱ > ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺩﻩﭖﻗﻮﻳﺎﻱ:

  ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﻪﻱ-ﻛﯚﻛﺘﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﭖ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺑﺎﺯﯨﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ 20 ﻳﺎﺷﻼﺭ ﭼﺎﻣﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﻮﻳﺪﯨﻜﻰﻧﻪﺯﺭﻩ-ﭼﯩﺮﺍﻗﻘﺎ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻪﻱ-ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ، ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻳﺎﺵﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻛﯚﻛﺘﺎﺕ ﻳﺎﻳﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

  -ﺷﻮﺧﻼ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ؟

  - xx ﻛﻮﻱ.

  - ﻻﺯﺍ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ؟

  - xx ﻛﻮﻱ...

  - ﺑﻪﺳﻪﻳﭽﯘ؟

  - xx ﻛﻮﻱ xx ﻣﻮ.

  ﻳﯩﮕﯩﺖ ﻛﯚﯕﻠﯩﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻨﻤﯘ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯩﻘﯩﭗ، ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻧﻤﯘ.. ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻣﯩﯖﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰﻛﯚﻛﺘﺎﺗﭽﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﺩﻩﻙ:

  - ﺋﯘﻛﺎﻡ، ﺋﺎﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺳﻪﻳﻨﯩﯔ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖﻛﯩﺮﮔﯩﻦ ﺩﯨﮕﻪﻧﻤﯩﺘﻰ؟

   

  ﺗﯧﺒﺒﯩﻲ ﺋﯘﻧﯩﯟﯦﺮﺳﯩﺘﯧﺘﺎﺋﻮﻗﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﯧﻐﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ، ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭﻟﻪﺭ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺑﺎﻏﭽﯩﺴﯩﻨﯩﯔﻳﯧﯩﻨﯩﻐﯩﺮﺍﻕ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ << ﺩﻭﻻﻥ ﺗﯧﺰ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻰ >> ﺩﺍ ﺗﺎﻣﺎﻕﻳﻪﻳﺘﯘﻕ، ﺑﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺋﺎﻣﻠﯩﺮﻯ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ، ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗﻏﯩﺰﻟﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﭼﯩﯖﻘﻰ ﭼﯜﺷﺘﻪ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﺳﺎﻗﻼﺵ ﺩﺍﺋﯩﻤﯩﻲ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪﻳﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ ، ﺋﺎﺩﻩﻡﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ ، ﺑﻮﺵ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﻳﻮﻕ ﺋﯩﺪﻯ . ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﯗﭖﻗﺎﻟﺪﯗﻕ. ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼ ﺟﺎﻳﺪﯨﻜﻰ 4 ﻣﯧﮭﻤﺎﻥ ( ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﺪﯨﻦ ﮬﺎﻛﯘﯞﯗﺭﻟﯩﻘﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥﺳﺘﯘﺩﯦﻨﺖ ﺧﯧﻨﯩﻤﻼ ) ﺗﺎﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﮬﻮﺯﯗﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﺎﻱ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ ... ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ - ﺋﯩﻜﻜﻰ ﭘﯩﻴﺎﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻻﭘﻤﯘ ﮬﯧﭻ ﺋﻮﺭﻧﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻣﻪﺱ ... ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﺎﻗﻪﺕ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﯨﻢ

  -- ﺋﯘﺳﺘﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻡ ! ﻣﺎ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺩﺍ ﻗﯩﻠﭗ ﺑﻪﺭﺳﻪﻙ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ .....

  ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﺯﯨﻘﭽﻰ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﻪﻝ ﻳﺎﯞﺍﺷﺮﺍﻕ ﺑﺎﻻ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎﻕ، ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ:

  - ﻧﯩﻤﻪ ﺑﻮﻟﺪﯗﯓ؟

  - ﺗﯘﺭﺍﺧﯘﻧﻜﺎﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﺗﯩﻠﻼﯞﺍﺗﯩﺪﯗ.

  - ﮬﻪﻱ ﺑﺎﻻﻡ، ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﻪﻥ؟ ﺳﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻨﻰ ﺋﯩﺸﯩﻚﻗﯩﺴﯩﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻜﯩﻦ ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺗﯩﻠﻠﯩﺴﺎﯓ ﺑﻮﻟﻤﺎﻣﺪﯗ؟

  ﺑﯘ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﻪﻛﻼﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﻢ

  ﺧﺎﻟﻤﯘﺭﺍﺕ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻱ ﺩﻩﭖﻣﯘﻗﺎﻡ ﺗﺎﻣﺎﻗﺨﺎﻧﯩﺴﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯘﻳﺮﯨﺘﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎ ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﯩﻤﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﻼﺋﻪﻳﺴﺎﺟﻮﻭﻭﻭﻭﻥ ﺩﯦﺴﻪ ﻗﺎﺭﺍ ﻣﺎﯞﯗ ﮔﯘﻳﻨﯩﯔ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﻣﯧﻨﻰ ﺗﻮﻧﯩﯟﺍﭘﺴﻪﻧﺪﻩ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ - ﺗﺎﯕﺠﺎﯓ ﮬﯧﻠﻐﯘ ﺳﯧﻠﻰ ﻛﻪﻧﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭼﯩﯟﯨﻨﻨﯩﻤﯘ ﺗﻮﻧﯩﯟﺍﻟﻤﻪﻥ ، ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ

  ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺋﯚﺭﯛﻙ ﻳﯩﮕﯜﺳﻰﻛﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ -ﺩﻩ ﻗﺎﺗﺎﺭ ﺗﯩﺰﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﺭﯛﻙ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﯛﻛﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﻪﭖ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﻰ :ﺑﻪﺵ ﻛﻮﻱ ﺩﻩﭘﺘﯘ.

  ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰﻟﯩﯖﺸﯩﺘﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﭘﻼ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﻪﭖﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﯧﻘﯩﭙﻼ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.3-ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﻳﻪﭖ ﻗﺎﻧﭽﻪﭘﯘﻝ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﺑﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻘﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯚﺭﯛﻛﭽﻰ ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﯩﻤﯘﺩﯨﻤﻪﻳﻼ:<<ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﻪﭖ ﻣﺎﯕﺴﯩﻼ ﺋﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﯩﻘﻘﯘﭼﻪ ﺋﯚﺭﯛﻙ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯘﺗﻮﻳﯘﻻ>>ﺩﻩﭘﺘﯘ

  ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺩﯗﺳﺘﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎ ﻗﯩﻠﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ. ﺑﯘ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯘﻻﻕ ﻣﺎﻧﺘﯩﺴﻰ ﺋﯘﺧﺸﯩﻐﺎﭼﻘﺎ ﺧﯩﺮﯨﺪﺍﺭﻣﯘ ﻛﯚﭖ ﺋﯩﺪﻯ. ﺑﯩﺮﺧﯩﺮﯨﺪﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﺗﯘﻟﮕﻪﭺ ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻐﺎ -ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ﺑﯘ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﮔﯚﺷﻰ ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺯ؟؟ﺩﯨﻴﯩﺸﮕﯩﻼ، ﺋﯘﺳﺘﺎﻣﻤﯘ -ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻗﻼﻥ ﻣﻪﺭﻩﭖ ﭼﯩﻘﺴﺎ ﺑﯘﻻﻣﺘﻰ ﺋﻪﻣﺴﻪ؟؟ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ .

  ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺴﯩﻖ ﮔﻪﭘﻨﻰﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺘﯩﻢ ﺋﺎﯕﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﯩﺪﯨﻢ .

  ﺋﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ :

  ﺑﯩﺰ 4ﺑﺎﻻ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺋﺎﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ <ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﻰ> ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ، ﺑﯩﺮ ﺩﯨﮭﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﯨﻦ 3ﭼﯩﻠﮕﻪ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﻟﺪﯗﻕ . ﺑﯩﺰ ﺑﻪﻛﻼ ﺗﯚﯞﻩﻥﺑﺎﮬﺎ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﭺ ، ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ .ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﭼﯩﻠﮕﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖﻣﯩﯖﯩﺸﯩﻤﯩﯖﺰﻏﺎ ، ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ < ﻣﺎﯓ ﻗﺎﻳﻼﯕﻼ ﺋﯘﻛﯩﻠﯘﺭﯗﻡ ، ﺋﯩﻠﯩﯖﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ ، ﺗﺮﻩﻛﺘﻪﻙ ﺗﯚﯙﯙﺕ .ﯮﻏﺎﺑﺎﻻ ﺗﯘﺭﯗﭖ 2ﺗﺎﻝ ﻗﯘﻏﯘﻧﻨﻰ ﯪﻻﻣﻤﺎﻱ ﻛﻪﺗﻤﻪﯕﻼ ﻳﺎﻧﺎ !!!! .....ﺩﯨﮕﻪﻧﯩﺪﻯ

  ﮬﺎ ... ﮬﺎ ... ﮬﺎ... ﺗﺎﺯﺍ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﻣﯧﻨﯩﯖﻤﯘ ﺑﯧﺸﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ. ﺩﻩﭖ ﺑﯧﺮﻩﻱﮬﻪ.

  ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺧﻪﻟﻘﺌﺎﺭﺍﭼﻮﯓ ﺑﺎﺯﺍﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎﻡ 6-7 ﻳﺎﺷﻼﺭ ﭼﺎﻣﯩﺴﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰﻣﺎﻳﻼﻣﭽﻰ ﺑﺎﻻ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ.

  -ﺋﺎﻛﺎ ﺋﺎﻳﺎﻏﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﺎﻳﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻳﻠﯩﻤﺎ؟

  -ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﯘﻛﺎﻡ

  -ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﻟﻐﺎ ﻣﺎﻳﻼﻳﺴﻪﻥ ﺩﯦﺪﻯ-، ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﻗﻮﭘﺎﻝ ﺗﯧﮕﯩﭗ

  -ﺋﺎﻛﺎ، ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻳﻐﯩﻼ ﻣﺎﻳﻠﯩﯟﯨﺘﻪﻱ (ﺋﻪﺳﯩﻠﺪﯨﻨﻼ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﻐﯘ ﺷﯘ)\

  ﺑﯩﺰ ﺑﻮﻟﺪﯨﻼﻣﺎﻳﻼﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﻕ، ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻳﻼﻣﭽﻰ ﺑﺎﻻ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﻐﺎ:

  -ﺋﺎﺩﺍﺵ، ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﻣﺎ ﺋﺎﻛﯩﻠﺮﯨﻢ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﺎﺩﻩﻣﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﯨﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﮕﻪﺑﺎﻱ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﻳﻤﯩﺰ، ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﺎﺯﺍﺩﺍ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﻐﯩﻼ ﻣﺎﻳﻠﯩﯟﻩﺗﻤﻪﻣﺪﯗﻕ-ﻳﺎ؟ ﺩﻩﭖ ﻛﯚﺯﻧﯩﯔ ﻗﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ.

  6-7 ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻣﯘ ﺑﻮﺵ ﺋﻪﻣﻪﺳﻜﻪﻥ.  

  ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯩﺰﻣﻪﺗﺪﺍﺵ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯜﺷﯜﭘﺘﯘ، ﻛﻪﭺ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ،ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ، ﭘﺎﻟﻪﻙ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺷﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺩﻩ : ﭘﺎﻟﻪﻛﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺗﺘﯩﯖﯩﺰ ؟

  -ﺑﯩﮋﻛﻮﻳﻐﺎ 5ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ

  -10ﺑﺎﻏﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻤﺎﻣﺪﯗﻕ؟ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ.

  -ﻏﻮﺟﻮﻭﻭﻡ، ﺗﺎﻳﯩﻨﻠﯩﻖ ﺑﯩﻜﺎﻏﯩﻼ ﺑﻪﻣﻪﻳﻤﺎ ... ؟؟؟

  ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﻳﻪﻧﻪ ﻛﻪﭼﻜﻪ ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘﺩﻩ ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﺑﯩﺮ ﻗﯧﺮﻯ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﭘﺎﻟﻪﻙ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻳﻼﭘﺘﯘ ﺩﻩ ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻨﯩﯔﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯘ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺳﯩﺴﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻪﻥ، ﻗﯩﺮﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻼﻣﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺩﻩﭖﺑﯩﺮ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ :

  -ﺗﺎﻏﺎ ، ﭘﺎﻟﻪﻛﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟

  -ﺑﯩﮋﻛﻮﻳﻐﺎ 8ﺩﯨﻦ ﺑﻪﺭﺩﯨﻢ ﺑﺎﻻﻡ.

  ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺑﯘ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺧﯩﻠﻰﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻍ ﭘﺎﻟﻪﻛﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ،ﺋﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺭﯛﭖ ،ﺑﯘﻳﺎﻥ ﭼﯚﺭﯛﭖﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ ﺩﻩ: -ﺗﺎﻏﺎ ﺑﯘ ﭘﺎﻟﻪﻛﻨﯩﯔ ﺗﻮﭘﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭﻛﻪﻧﻐﯘ؟

  ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﻮﯞﺍﻱ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘﺩﻩ : ﺑﺎﻻﻡ ﺳﯩﻠﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﻼ ؟

  -ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ،ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ .

  -ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﻩ ﭘﺎﻟﻪﻛﻨﻰ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺗﯩﺮﯨﻤﺎﻱ،ﮔﯩﻠﻪﻣﮕﻪ ﺗﯩﺮﺍﻣﺪﺍ؟؟

  ﺋﯚﺳﺘﻪﯕﺒﻮﻳﯩﺪﺍﺩﻩﻛﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﯩﮕﻪﻥ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﻠﯩﻚ ﻛﺎﺩﯨﺮ ،ﻳﻪﻛﺸﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻳﯩﯖﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﭼﯩﻘﯩﭙﺘﯘ ﺩﻩ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻛﻪﺗﻜﯜﭼﻪ ، ﺑﯩﺮﻩﺭ-ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﻠﻮ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﻩﭖ ،ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻳﻪﻝ ﻳﯩﻤﯩﺸﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ:

  -ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ﺑﺎﺩﺍﻣﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺗﺘﯩﯖﯩﺰ؟

  -ﻣﺎﯞﯗ ﻳﻪﻛﻪﻧﻨﯩﯔ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﺎﺩﯨﻤﻰ ، ﺑﺎﺩﺍﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﻣﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺷﯘ ،ﺳﯩﻠﻪﺋﺎﻟﺴﯩﻠﯩﺮﻯ ﻛﯩﻠﻮﺳﯩﻨﻰ 50ﻛﻮﻳﻐﯩﻼ ﺑﯩﺮﻩﻱ.

  -ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ﺋﻪﺭﺯﺍﻧﺮﺍﻕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻣﺴﯩﺰ؟ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﭺ ﻛﯩﺘﻪﻱ ﺩﯨﮕﻪﻥ، ﻛﯩﻠﻮﺳﯩﻨﻰ 40ﻛﻮﻳﺪﯨﻨﻼ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﻤﯘ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ،ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ:

  -ﻏﻮﺟﻮﻭﻭﻡ ،ﺳﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺗﺎﻣﻐﯩﺴﻰ ﺑﺎﺭ؟؟؟؟

  ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯔ ﻧﯘﻣﯘﺭﺗﺎﺧﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺳﯩﺰﯨﻘﻘﺎ ﺩﻩﺳﺴﻪﭖﺳﺎﭘﺘﯘ.

  ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﻗﺎﺗﻨﺎﺵﺳﺎﻗﭽﯩﺴﻰ ﺷﻮﭘﯘﺭﺩﯨﻦ - ﻗﻪﺷﻘﻪﻧﯩﯔ ﺳﯧﺮﯨﻖ ﺳﯩﺰﻗﻰ ﺋﺎﺗﯘﺷﻨﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺗﻮﻣﺮﺍﻕ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﺍ ،ﺩﻩﺳﺴﻪﭘﺒﺎﻗﻘﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻛﻪﭘﺘﻪﮬﻪ؟ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ

  ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺘﻨﻰ ﺳﯜﺭﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺭﺍﺱ ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺩﻩﭖﺑﯧﺮﻩﻱ.

  ﺷﯘ ﺋﯩﺶ ﻳﯜﺯ ﺑﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻜﻠﻪ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺳﯧﺴﺴﯩﻖ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ﺳﻪﻝ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﻠﻰ.ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪﻥﺋﯩﺪﯗﻕ. ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﻧﺎﺷﺘﯩﻐﺎ ﺑﯩﺰﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﻣﯧﮭﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﺮﺍﻕ ﮬﯧﻴﺘﮕﺎﮬﻨﯩﯔ ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯗﻕ، ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﻤﻪﻳﻠﻰ ،ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ ﻣﺎﻧﺘﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﺗﻪﺧﺴﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻱ ﻳﻪﻳﻠﻰ ﺩﯦﻴﺸﯩﭗ ،ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯘﻳﺮﯗﺩﯗﻕ،ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﯩﻦ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﻰ ﺋﻪﻛﻜﻪﻟﺪﻯ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﺳﻪﻳﻨﻰ ﻛﯩﭽﯩﮕﺮﻩﻙ ﭼﯩﻨﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﯩﺪﺍ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭘﻼ ﻛﻪﭘﺘﯘ،ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻕ ﭼﯩﻨﯩﻨﯩﯔﮔﯩﺮﯞﯦﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﯔ ﺋﯩﺰﻯ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ.

  ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﮔﻪﭖﻗﯩﻠﻤﺎﻱ-

  ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﭼﯩﻨﻰﺗﻪﺧﺴﯩﮕﻪ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﻪﻛﻜﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ،ﺩﯦﻴﺸﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻜﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ- ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﺎ ﺑﻪﺵ ﻣﻮﭼﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﺎﻧﺘﯩﻨﻰ ﭘﻪﺗﻨﯘﺳﺘﺎ ﺋﻪﻛﻜﻪﭖ ﺑﻪﺳﻪﻙ ﺑﻮﻻﻣﺘﻰ ؟ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﺎ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﺪﯗﻕ

  ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥﺋﺎﻳﺎﻕ ﺋﺎﻟﻐﯩﻠﻰ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ،ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯩﻠﯩﯟﯨﻠﯩﭗ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ﺩﻩ:"ﺋﺎﻛﺎ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝﺑﯘ؟"ﺩﯨﺴﻪ "200" ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺋﯚﺭﯛﭖ - ﭼﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖﻛﯩﺘﯩﭗ:"100ﻛﻮﻳﻐﺎ ﺑﻪﺳﯩﻠﻪ،ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﻪﻱ ."ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﯘ:"ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﺑﯩﮋ ﭘﯧﻴﯩﻨﯩﻤﺎ؟

  ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﺗﯘﺷﺘﺎﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﭘﺘﯘ : ﺟﺎﻧﺎﺑﯩﻲ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﮬﻤﻪﺩ ﺭﻩﺋﯩﺲ ﺋﺎﺗﯘﺷﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺩﺍﯕﻠﯩﻖﺋﯚﻟﯩﻤﺎ ﺭﯗﺳﺘﻪﻡ ﻗﺎﺭﯨﮭﺎﺟﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯧﻐﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ، ﺭﻩﺋﯩﺲ :

  - ﻗﺎﺭﯨﮭﺎﺟﯩﻢ ، ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﺋﻪﻧﺠﯜﺭ ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﺗﯘﻏﯘﭘﺘﯘ - ﮬﻪ ؟؟ - ﺩﻩﭘﺘﯘ .

  ﺭﯗﺳﺘﻪﻡ ﻗﺎﺭﯨﮭﺎﺟﯩﻢﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﭘﺘﯘ :

  - ﺋﻪﻣﺪﻯ ، ﮬﻪ ، ﺑﺎﺷﻠﯩﻖ ﺋﺎﻟﯩﻴﻠﯩﺮﻯ ، ﺋﻪﻧﺠﯜﺭﮔﻪ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺗﻨﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎﻗﻮﻳﻤﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ، ﻛﯚﭖ ﺗﯘﻏﺪﻯ !! ( ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺋﯩﺴﻤﺎﺋﯩﻞ ﺋﻪﮬﻤﻪﺩ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﻳﻮﻟﻐﺎﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻥ

  ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺑﯩﻲﻣﻪﺯﮔﯩﻠﯩﺪﻩ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﻪﮬﺮﻯ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻟﯩﻢ ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎﺭ (ﻛﻪﻧﺖ ﺷﯘﺟﯩﺴﻰ) ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺌﯩﻜﻪﻥ. ﺩﺍﺋﯩﻢ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺧﺸﯩﺘﯩﺪﯨﻜﻪﻥ. ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﻧﺖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪﺳﻴﺎﺳﻪﺕ ﺗﻪﺷﯟﯨﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯦﮭﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﯩﻠﻰ ﺋﯚﻳﻤﯘ ﺋﯚﻱ ﻛﻪﭘﺘﯘ ، ﯞﻩ ﻳﯩﻐﯩﻨﻐﺎﺑﺎﺭﻣﯩﺴﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺟﺎﺯﺍ ﻗﻮﻟﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺩﻩﭘﺘﯘ. ﺷﯘ ﺋﺎﺭﯨﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺩﯦﮭﻘﺎﻥ ﺩﻩﭘﺘﯘ:

  -ﯞﺍﻱ ﺳﯧﻜﺮﯨﺘﺎﺭ ، ﺳﯩﻠﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺘﺘﻪﻙ ﻗﺎﯞﺍﭖ ، ﻗﯘﻟﯩﻘﯩﻤﯩﺰﻧﻰﺋﺎﻏﺮﯨﺘﻘﯩﭽﻪ ، ﮬﻪﺭﻩﻣﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﮬﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺳﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﻮﭘﺘﯩﻜﻪﻥ

  ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯧﯖﻰﺑﺎﺯﺍﺩﺍ ﭼﻮﻳﻼ ﺋﺎﻣﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﭖ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﻮﻳﻠﯩﻨﯩﯔ ﭘﯘﻟﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺴﺎ ﺋﻮﻥ ﻛﻮﻱ ﺑﻪﺳﯩﻠﻪﺩﻩﭘﺘﯘ،ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﯗﻛﺎﻧﻨﻰ ﻛﯚﺭﻩﭖ ﺑﺎﻗﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﻣﺎﯕﺴﺎ:

  -ﻏﻮﺟﻮﻡ!!!ﺋﯩﻠﯩﯟﻩﺳﻪ!ﺋﯘ ﻳﻪﺩﻩ ﭼﯚﭘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺷﺎﭖ ﺳﺎﺗﻤﺎﻳﺪﺍ

  ﻳﺎﺯ ﭘﻪﺳﻠﯩﺪﯨﻤﯘ، ﺩﯗﻛﻜﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﻗﯩﺸﻠﯩﻖ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﻰ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯗﻛﻜﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺳﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﭘﻪﻟﺘﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺴﺎ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻻ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ : ﻣﯘﺷﯘ ﻗﯩﺰﭼﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﺳﺎﺗﯩﻤﻪﻧﻐﯘ ﻣﺎﻧﺎ ﺩﯨﺴﻪ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﭼﺎﻕ: ﯞﯨﻴﻪﻱ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻳﺎﺯ ﺗﯘﺳﺎ ﺧﯘﺭﯗﻡ ﺋﺎﻻﻣﺪﺍ ﺩﯨﺪﻯ ، ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻻ ﺩﻩﺭﮬﺎﻟﻼ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﯧﺮﯨﭗ : ﻣﺎﯓ ﻗﺎﻳﺴﺴﺎ ﺧﯧﻨﯩﻢ، ﺋﺎ ﭼﯜﻣﯜﻟﯩﻤﯘ ﺑﺎﻏﻮﻭﻭ ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﺎﺯﺩﺍ ﻳﻪﭖ ﺋﯘﯞﯨﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﻮﭘﻼﻳﺪﯨﻜﻪﻥ، ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻗﯩﺸﻨﯩﯔ ﻏﯧﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺋﯚﻳﮕﻪ 2 ﺗﻮﻧﻨﺎ ﻛﯚﻣﻪ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﺪﻭﻡ ،،، ﺩﻩﭘﺘﻰ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻗﯩﺰﻻ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﻴﯩﺸﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﯩﺘﯩﺸﺘﻰ .
  ﺭﻩﻳﮭﺎﻥ ﺋﺎﺑﻠﯩﺰ ﺭﻭﻝ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ "ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ " ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮ ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯧﺴﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ . ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺭﯨﮋﯨﺴﻮﺭﻯ ﺷﯩﺮﺯﺍﺕ ﻳﺎﻗﯘﭖ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﯩﺸﻰ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﻨﻰ ﻓﯩﻠﯩﻢ ﺋﯩﻠﯩﺶ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﭙﺘﯘ ، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯘﻻﻕ ﺑﯩﺸﻰ ﻛﻮﭼﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﺩﯗﻛﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺘﯩﭗ ﺭﯨﮋﯨﺴﻮﺭﻧﯩﯔ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﯘﭖ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﺎﺳﻠﯩﺸﯩﭙﺘﯘ ، ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ، ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﯜﭘﺘﯘ ، ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﺩﻩ ، ﺋﯜﭼﯩﻨﺠﻰ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﻰ ﻛﻪﭘﺘﯘ ﺩﻩ ﺷﯩﺮﺯﺍﺕ ﻳﺎﻗﯘﭘﻘﺎ :
  - ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻼﺷﺴﺎ ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺸﯟﺍﺗﯩﻼ
  - ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﻩﺗﻘﺎﻥ
  - ﻧﯩﻤﻪ ﻛﯩﻨﻮﻛﻪﻥ ﺋﯘ
  - ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮ
  - ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﻣﺎ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻧﻤﺎ
  ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﻳﻠﻪﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﺩﺍ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻗﻘﺎﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺗﯩﻠﯩﭗ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ، ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﯩﯔ ﻳﯩﯖﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﯞﺍﺧﺘﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﭼﻘﯩﻤﯘ ﺋﯘ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﮕﯜﺳﻰ ﻛﻪﭖ ﻛﯩﺘﯩﭙﺘﯘ .
  ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ
  ﻳﯩﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺩﻩﭘﺘﯘ : - ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﭘﯩﭽﯩﯟﯨﺘﻪ
  ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ ﭘﯩﭽﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺩﻩﭘﺘﯘ :- ﻣﺎ ﺋﺎﻛﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﺪﺍ
  - ﮬﻪ ، ﺋﯜﺭﯛﻣﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ .
  ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻱ ﺗﻪﯕﻠﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ، ﺑﺎﻗﻘﺎﻝ ﺩﻩﭘﺘﯘ :- ﺑﯩﮋ ﺗﯩﻠﯩﻤﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻱ .
  - ﺑﺎﻳﺎ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻱ ﺩﻩﯞﺍﺗﻤﺎﻣﺘﯩﯔ .
  - ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻳﻠﯘﻕ ﭘﯩﭽﯩﭗ ﺑﻪﺩﯨﻢ .
  - ﻧﻪﺩﻩ ، ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﭘﯩﭽﺘﯩﯖﻐﯘ .
  - ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻳﻠﯘﻕ ﭘﯩﭽﺘﯩﻢ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ، ﺳﯩﻠﻨﯩﯔ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﯚﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﮋ ﻛﻮﻳﻠﯘﻕ ﭘﯩﭽﻘﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﺍ .
  ﺑﻪﻣﻪﻱ ﺩﯨﺴﻪ ﺗﯩﺨﻰ ، ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻱ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﭘﺘﯘ .
  ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﯨﺸﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺩﻩﺭﯞﺍﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﺎﻗﻘﺎﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯩﻨﯩﯖﻤﯘ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﻳﯩﮕﯜﻡ ﻛﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ . ﺑﯩﺮ ﺗﻮﭖ ﺧﻪﻧﺰﯗ ﺋﻮﻗﯘﺯﯗﭼﯩﻼﺭ ﺋﻮﺭﯨﯟﺍﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﻗﯩﺘﯩﻠﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﺳﻮﺭﯗﺩﯗﻡ : - ﺋﺎﻛﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺗﺘﯘﻕ ﻗﻮﻏﯘﻧﻨﻰ .
  - ﺗﺎﻟﻠﯩﯟﯨﻠﯩﯖﻼ ، ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﻮﻱ ﺋﯘﻛﺎﻡ .
  - ﺑﯩﺰﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺋﺎﻻﻣﺪﯗﻕ .
  - ﮬﻪ ﺑﻮﻟﺪﻯ ، ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﻮﻳﻐﺎ ﺋﻪﻛﯩﺘﯩﯖﻼ .
  ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﭘﯘﻟﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯩﺘﯩﭗ ﺑﯩﻘﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﺎﭼﯩﻼﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻗﻮﻏﯘﻧﻐﺎ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ .
  - ﮬﻪﻱ ﺋﺎﻛﺎ ، ﺋﯧﻨﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﮋ ﺗﯩﻠﯩﻢ ﭘﯩﭽﯩﯟﻩﺗﺴﻪ ، ﺗﯩﺘﯩﭗ ﺑﺎﻗﺎﻱ ، ﺗﻪﻣﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻗﺮﺍﻕ .
  - ﻗﻮﻏﯘﻧﺪﺍ ﺳﻮ ﻳﻮﻕ ﺟﯘﻣﺎ ﺋﯘﻛﺎﻡ ، ﻣﻪﻛﺘﯩﭙﯩﯖﻠﯩﻐﺎ ﺋﯩﭽﯩﺮﯨﭗ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﻳﻪﯕﻼ .
  - ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﺳﯩﻤﯘ ، ﭘﯩﭽﺴﺎ ﺑﯩﮋ ﺗﯩﻠﯩﻢ
  ﺷﯘﻧﺪﺍ ﻳﯩﺴﻪﻡ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻪﻣﻰ ﻳﻮﻕ ، ﯞﺍﺷﺎﯕﻐﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻗﻮﻏﯘﻧﻜﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ ..
  - ﮬﻪﻱ ﺋﺎﻛﺎ ﮬﻮﻱ ، ﻧﯩﻤﺎﺩﺍﻕ ﺗﻪﻣﻰ ﻳﻮﻕ ﻗﻮﻏﯘﻥ ﺑﯘ .
  - ﺋﯘﻛﺎﻣﻮﻱ ، ﻧﺎﯞﺍﺗﺘﺎ ﭼﺎﻱ ﺩﻩﻣﻠﻪﭖ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻣﻼ
  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﺭﺍﺩﺍ ﺩﯨﻠﺸﺎﺩ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ،ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ، ﺷﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻪﺳﺘﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﺷﯧﯟﯨﺴﯩﺪﻩ ﺳﯚﺯﻟﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ:
  ﯞﻩﻱ، ﺗﯧﮋﻟﯩﻘﻤﺎ؟ ﺩﯨﻠﺸﺎﺩ ﺑﺎﻣﯘﻳﺎ؟
  ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﯧﻠﯩﻔﻮﻧﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ، ﺋﯚﺯ ﺋﯧﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺎﻟﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻥ:
  ﻳﺎﻕ ﺩﯨﻠﺸﺎﺩ ﻳﻮﻕ، ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟
  ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﺴﻰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﭼﯘ ؟ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﭼﯩﻢ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ؟
  ﻣﻪﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ.
  ﮬﻪ.... ﺷﯘﻧﺪﺍﻣﺎ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ؟
  ﯞﯗ ﺑﯧﺸﯩﯖﻨﻰ ﻳﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ! ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ؟
  ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻣﺎﻕ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ﺩﻩ ﺗﯘﻣﺎﻕ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﻮﺯﯗﻗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻣﺎﻗﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺋﻪﻳﻨﻪﻛﻜﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭﻏﺎ ﺩﻩﭘﺘﯘ :
  - ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ، ﻣﺎﯞﯗ ﺗﯘﻣﺎﻕ ﻳﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻤﺎ؟
  ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻣﺎﻗﭽﻰ ﺗﺎﻏﺎﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯧﺘﯩﭗ ...
  - ﮬﺎﺟﯩﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻴﻢ ،ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﯩﻼ ...ﺋﺎﯞﯗ ﻗﻮﺯﯗﻗﻘﺎ ﻳﺎﺭﺍﺷﻘﺎﻥ ﺗﯘﻣﺎﻕ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﺳﻤﺎ ؟
  ﺩﻩﭘﺘﯘﺩﻩﻙ
  ﻣﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻏﭽﻰ ﺩﯗﻛﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﻠﯘﻕ ﺩﻭﻍ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭘﺘﯘ . ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻟﯘﺷﺎﯓ ﺑﻪﻙ ﻗﯩﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯘ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﻜﻜﯩﻴﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻛﻮﻳﻠﯘﻕ ﺩﻭﻏﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎﻥ - ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﯞﯦﺮﯨﭙﺘﯘ .ﻛﯩﻨﻮ ﺗﯜﮔﯩﺸﯩﮕﻪ ﻣﺎﯕﺎﻳﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﺎ ﺩﻭﻏﭽﻰ ﺩﻩﭘﺘﯘ :
  - ﻏﻮﺟﺎﻡ .... ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺋﻮﻟﺘﺎﻣﺎﻣﻼ ...ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ << ﺗﯜﮔﯩﺪﻯ >> ﺩﻩﭖ ﺧﯧﺘﻰ ﭼﯩﻘﯩﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻤﺎ ؟!
  ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﯗﻛﺎﻧﻐﺎ ﭘﻮﻝ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﯨﭙﺘﯘ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﭘﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ :
  -ﺋﯘﺳﺘﺎﻡ ، ﻣﺎ ﭘﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻱ ، ﺳﯘ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭ ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﻗﯧﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ؟
  ﺩﯗﻛﺎﻧﺪﺍﺭ :
  -ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺴﯩﻼ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ ، ﻗﯧﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ...ﮬﻪﺭﺍﺳﺖ ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﻻﻱ ، ﺳﯩﻠﻰ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﻟﮕﻪ ﺳﺎﻻﻣﻼ ﺋﯚﻳﮕﯩﻤﯘ
  ﺑﯩﮋ ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻤﯩﮕﻪﻧﮕﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﭙﻼ، ﺋﯩﺰﺩﯨﻨﯩﺸﻤﯘ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻤﯘ ﻣﺎﯞﯗ
  ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﺎﺳﻤﯩﺴﺎﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﯞﯨﺠﺪﺍﻧﯩﻢ ﺋﯚﺭﻛﻪﺷﻠﻪﭖ ،ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﺳﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯗﻛﻜﺎﻧﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﯨﻢ.
  -ﻛﯚﺳﻪ ﺋﯘﻛﺎﻡ ،ﻛﯚﺳﻪ ...
  ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯩﻴﻦ ﺳﻮﺭﯨﺪﯗﻡ.ﻣﺎ ﭘﯩﭽﺎﻕ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﻝ؟
  -xx ﻛﻮﻱ.
  -ﻏﯩﻠﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗ-ﮬﻪ.
  -ﺑﻮﻣﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ، ﻣﺎﻧﺎ ﻛﯚﺳﻪ.
  ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﻏﯩﻼﭘﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﭖ ﻳﯜﺭﯛﭖ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﻢ.ﭘﯩﭽﺎﻗﻨﻰ ﻏﯩﻼﭘﻼ ﺳﯧﻠﯩﭗ،ﺑﺎﮬﺎﺳﯩﻨﻰ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ ، ﻏﯩﻼﭘﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻻﻣﺘﯩﻠﻰ ؟ ﻏﯩﻼﭘﻼ 5 ﻛﻮﻱ ﺑﻪﺳﯩﻠﻪ ...
  -ﺑﺎﻳﺎ 'ﻏﯩﻠﯩﭙﻰ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺘﯩﻠﯩﺮﻏﯘ ؟ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﻤﻪﻧﻤﺎ ؟ (ﻏﯧﻠﯩﭙﯩﻨﯩﻤﯘ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ،ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﻪﻥ ﺑﺎﮬﺎ ﻏﯩﻼﭘﻨﯩﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﻐﺎﻥ ﻛﺎﻟﯟﺍﺩﻩ ﻣﻪﻥ ... )
  - ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﻣﺎ ﺋﯘﻛﺎﻡ، ﺋﻰ ﺷﺎﯕﭽﺎﯕﻐﺎ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﻛﻪﺵ ﺋﺎﻟﺴﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﭘﺎﻳﭙﺎﻗﻨﻰ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﺑﻪﻣﻪﻳﺪﯗ ﺳﯩﻠﯩﮕﻪ.
  ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ 'ﺑﻮﻣﻤﺎﻣﺪﯨﻐﺎﻥ' ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ
  ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﮋ ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﮋ ﻛﯜﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭼﯚﮔﯩﻠﻪﯞﯦﺘﯩﭗ ﺑﯩﮋ ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﻠﯩﻘﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺳﺎﺗﺘﯩﻼ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺋﻮﺗﺘﺮﺍﭖ ﻗﻮﭘﺎﭖ ﺳﺎﺗﺘﯩﻢ، ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺧﻮﺷﻨﺎﻡ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ، ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﻟﺪﯨﻦ ﺳﺎﺗﺘﯩﻼ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯩﻜﻪﻥ،5ﻛﻮﻱ ﺳﺎﺗﺘﯩﻢ ﺩﻩﭘﺘﯘ، 2ﻛﻮﻳﺪﯨﻦ ﺑﻪﻣﻪﻣﻼ ﺩﯨﺴﻪ ، ﺑﯧﻠﯩﻘﭽﻰ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻠﯩﺴﺎ 2ﻛﻮﻳﻠﯩﺮﻏﺎ ﻛﯚﻟﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻳﯧﺴﯩﻠﻪ ﺟﯘﻣﺎ ﺩﯨﮕﯩﺪﻩﻙ
  ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﻛﻮﭼﺎ ﺋﺎﭘﺘﯘﺯﯨﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺩﻭﺳﺘﯘﻣﻨﯩﯔ ﺩﻭﻟﯩﺴﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﻟﺪﻯ ، ﺑﯩﺮ ﯰﺯﯗﻧﻐﯩﭽﻪ ﻗﻮﻳﯩﯟﻩﺗﻤﯩﺪﯨﺪﻩ ﺩﻭﺳﺘﯘﻡ ﺳﻪﻝ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﭗ : ﻣﺎ ﺩﻭﻻﻡ ﺑﻪﻙ ﺗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻧﻰ ﻣﺎ ﺩﻭﻻﻣﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﻟﺴﯩﻼ . ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﯘ
  ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺋﯚﺯ ﻛﯚﺯﯛﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮﻩﻱ:
  ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺗﻰ ﺑﯩﮋ ﻛﯜﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﺶ ﻳﻮﻕ ﺑﻰ ﺳﻪﻳﭙﯘﯓ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻣﻨﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﭘﺎﺭﺍﯕﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﺎﺳﺎﻡ ﺑﯩﮋ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﭼﯩﺮﯨﭗ:
  ﺋﯘﺳﺘﺎﺍﺍﺍﺍﻡ، ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﺘﯩﻨﯩﻢ ﭘﯜﺗﺘﯩﻤﯘ ﻳﺎ ؟
  ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ،ﺑﯩﮋﺩﻩﻡ ﺋﻮﺗﺘﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﻣﺎﻣﻼ ﺧﯧﻨﯩﻢ.
  ﭼﺎﻗﻘﺎﻧﺮﺍﻕ ﺑﻮﺳﯩﻼ ﺋﻪﻣﺴﻪ ﻟﯚﻣﺸﯩﭗ ﺋﻮﺗﺘﯩﺮﺍﯞﻩﻣﻪﻱ،ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻳﺎﻧﺎ ﺋﯩﺸﯩﻢ ﺑﺎﺭ.
  ﻣﺎﻗﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﺍ،ﺩﻩﭖ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ﺑﯩﮋﺩﻩﻣﺪﻩ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﻨﻰ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﯛﭖ ﺑﻮﭖ :
  ﻛﯚﺭﻩﭖ ﺑﺎﻗﺎﻣﻼ ﺧﯧﻨﯩﻢ ﺩﯨﯟﯨﺪﻯ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﻛﺎﻥ ﺋﯘﻳﺎﻥ-ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﺑﯧﻘﯩﭗ ،
  ﺑﯘﻻﭘﺘﺎ،ﺩﻩﺯﻣﺎﻝ ﺳﺎﻣﻤﯩﺴﯩﻼ ﻗﺎﻧﺪﺍ ﻛﯩﻴﯩﻤﻪﻥ؟ﺩﯨﺪﻯ.
  ﺷﯘ ﭼﺎﻏﻼﺭﺩﺍ ﭼﻮﻍ ﺩﻩﺯﻣﯩﻠﻰ (ﺋﻮﺗﻨﯩﯔ ﭼﻮﻏﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰﯨﺘﯩﭗ ﺳﺎﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺯﻣﺎﻝ) ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﻪﺗﺘﻰ ،ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺷﯘﻛﯜﻧﻰ ﭼﻮﻍ ﺩﻩﺯﻣﯩﻠﯩﻐﺎ ﭼﻮﻍ ﺳﺎﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻏﯩﻨﻪﻡ ،ﺋﻮ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯘ ﺋﺎﻏﻨﻪﻡ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﻩ ﺑﯘ ﭼﻮﻛﺎﻧﻐﺎ ﺩﻩﭖ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ
  ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭼﻮﻍ ﺩﻩﺯﻣﯩﻠﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺸﺘﺎﻧﻨﻰ ﺋﯘﻳﺎﻥ-ﺑﯘﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﭼﻮﻏﻰ ﻳﻮﻕ ﺩﻩﺯﻣﺎﻟﺪﺍ ﺩﻩﺯﻣﺎﻝ ﺳﯧﻠﯩﯟﯨﺘﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﯨﻤﺎ ﺩﯨﮕﻪﻧﺘﻰ ،ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﭼﻮﻛﺎﻥ :
  ﮬﻪ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ،ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﺩﯨﮕﻪﻧﻨﻰ ﻣﺎﻧﺪﺍ ﺩﻩﺯﻣﯩﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﻴﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ. ﺋﯩﻜﻜﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ-ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﺎﺯﺍ ﻛﯜﻟﯜﭘﺘﯘﻕ.
  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﻣﭽﯩﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﮕﯩﻠﻰ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺑﯘﻳﺮﯗﺗﯘﭘﺘﯘ.
  ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺳﻪﻝ-ﭘﻪﻝ ﺗﯘﺯﻟﯘﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻐﻰ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖ:-
  ﺋﯘﺳﺘﯘﯗﯗﯗﯗﻡ -ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺗﯘﺯ ﺑﺎﻣﯘ ﻳﺎ ؟
  ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺗﯘﺯﺳﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﭼﯩﻐﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯘﺯ ﺑﺎﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﻩﭘﺘﯘ.
  ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻖ- ﻣﻪﻥ ﺗﯩﺨﻰ ﺗﯘﺯﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻤﻐﺎ ﺳﯩﻠﯩﯟﻩﺗﻜﻪﻧﻤﯩﻜﯩﻦ ﺩﻩﭘﺘﯩﻤﻪﻥ ﺩﯨﮕﯘﺩﻩﻙ.
  ﺑﯩﺮ ﻛﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﺎﯞﺍﺕ ﺑﺎﺯﯨﺮﯨﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭙﺘﯘ، ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﭖ ﻛﯧﺘﯩﯟﯦﺘﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﻳﺎﻗﻘﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﭘﺘﯘ.
  --ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﭘﯘﻝ ؟ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﯘ.
  --150 ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﯟﯦﺘﻪﻱ ﺋﺎﻟﺴﯩﻼ ﻏﻮﺟﺎﻡ ﺩﻩﭘﺘﯘ.
  -- 50 ﺳﻮﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﻩﻣﻼ ؟
  ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﺎﻝ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ، --ﯞﺍﻱ ﻏﻮﺟﺎﻡ ﻣﺎ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﺴﯩﻼ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﻣﯧﯖﯩﯟﻩﺭﺳﯘﻥ !ﺩﻩﭘﺘﯘ
  ﺑﯩﺰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯚﺯﻯ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ ﺋﺎﻧﭽﻪ- ﻣﯘﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﭼﯧﻜﯩﭗ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ . ﺑﯩﺮﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺗﺎﻗﻘﺎ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯩﺮﺩﻯ ،ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﻟﯩﻚ ﻳﺎﺗﺎﻗﺪﯨﺸﯩﻤﯩﺰ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﺴﯩﻨﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻗﯧﭙﻰ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﭖ: ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﻼﯕﻼ ﺋﺎﺩﺍﺵ ، ﺳﯩﻠﯩﮕﯩﻤﯘ ﺩﯗﻛﺎﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻍ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺩﯦﮕﻪﻧﺘﻰ . ﺷﯘﻧﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻣﯘ ﻛﻪﺳﭙﯩﻲ ﺑﻪﯕﮕﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ
  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﻙ ﺳﻪﭘﺮﺍ ﻣﯩﺠﻪﺯ ، ﮔﻪﭘﻜﻪ ﻛﻪﮔﻪﻧﺪﻩ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﻰ ﺋﺎﻳﺎﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺑﺎﺭ. ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺗﯘﻏﯘﭘﺘﯩﻜﻪﻥ، ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻮش文字ﻨﯩﺴﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ: ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯔ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﯘﻏﺪﻯ؟...
  - ﻧﯧﻤﻪ ﺗﯘﻏﺎﺗﺘﻰ، ﺋﻪﺩﻩﻡ ﺷﯘ..
  ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﻪﻟﻠﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﭼﻮﯓ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺧﺎﻣﺎﻥ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﭺ ﺋﯩﺮﯨﻘﺘﺎ <<ﺗﻪﻳﻴﺎﺭ >> ﺋﯩﻘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﺎﭘﻼ ﺋﯩﺘﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﺎﺭﯨﻨﻰ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﺧﺎﻣﺎﻥ ﺳﻮﺭﯨﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯩﻜﻪﻥ. ﺋﯚﺯ ﻧﯚﯞﯦﺘﯩﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﺎﺭﺗﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﻛﯩﻠﯩﭙﻼ ﺋﯩﭽﯩﻘﻨﻰ ﺋﯚﺭﯛﭖ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﯩﺘﯩﺰﯨﻐﺎ ﺑﺎﺷﻼﭘﺘﯘ، ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﭘﯘﭖ- ﻗﺎﺭﻯ ﻏﻮﺟﻮﻭﻭﻭﻡ، ﻧﯧﻤﻪ ﺑﻮﻻﺗﯩﻤﯩﺰ، ﻣﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻣﻜﻪﻧﻤﻪ، ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ ﺗﺎﻏﺎﻡ ﻗﻮﭘﺎﭖ.:
  ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺳﻮﺭﯨﻤﺎﻱ ﻛﺎﻻ ﺳﻮﻳﻐﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺘﯩﻜﻰ ... ﺳﺎﻗﻤﯘ ﻳﺎ، ﻣﺎ ﺗﻮﻣﯘﺯ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﺘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺋﯚﺗﻪﭖ ﻛﻪﺗﻤﯩﮕﻪﻧﺪﯗ، ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻧﯧﻤﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﯩﻨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻱ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺩﻩﻡ ﻗﺎﻧﺪﺍ ﺑﻮﻻﭖ 4 ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﻮﻻﭖ ﻗﺎﻏﺎﻧﻼ...ﺩﻩﭘﺘﯩﻜﻪﻥ،
  .. ﺑﯘ ﮔﻪﭖ ﺟﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻪﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ، ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﺠﻰ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﻼﻏﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻤﯩﺶ
  ﺑﯩﮋ ﻛﯘﻧﻰ ﺋﺎﻏﯩﻨﯩﻠﯩﺮﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﮋ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﯩﺪﯗﻕ ، ﺗﺎﻣﺎﻗﻨﻰ ﻳﻪﭖ ﺑﻮﻟﯘﭖ ، ﭘﺎﺭﺍﯓ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﭘﺘﯩﻤﯩﺰ ، ﻛﯘﺗﻜﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﭼﺎ -ﻗﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﺸﺘﯘﺭﭖ ﺋﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ ، ﺑﯩﮋ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻛﯘﺗﻜﯘﭼﻰ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﭗ :
  ﻧﯩﻤﻪ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﻳﻪﻳﺴﯩﻠﻪ ﺩﯨﻤﻪﺳﻤﺎ
  ( ﮔﻪﭖ ﺳﯚﺯﻗﯩﻼﻟﻤﺎﻱ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﯘﻕ )
  مەنبە ئىزدىنىش مۇنبىردىن تاللاپ ئىلىندى .

  分享到: