• 27ياشتىن ئاشقان بويتاق ئەرلەرگە نەسىھەت

  2009-04-29

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/bilim-kuq-logs/38658175.html

  27ياشتىن ئاشقان بويتاق ئەرلەرگە نەسىھەت

   1ﮬﯧﭽﻨﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻳﻠﯩﻜﻰ، ﭼﻮﻗﯘﻡ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﻘﺎ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
  2. ﺋﯘﻧﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺴﺎ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
  3. ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﭘﯘﻝ ﺗﯧﭙﯩﯔ.
  4. ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﯩﻤﯘ، ﺋﯚﺯﻯ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
  5. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﺳﯩﺰﺩﻩ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ.
  6. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻜﻜﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻩﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯘ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﺑﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺴﯩﺰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺴﯩﺰ.
  7. ﮬﺎﺭﺍﻕ ﯞﻩ ﺗﺎﻣﺎﻛﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﯩﻤﯘ ﺧﯘﻣﺎﺭ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ.
  8. ﻗﯩﻤﺎﺭ، ﺋﺎﻳﺎﻝ، ﮬﻮﻗﯘﻕ. ﻗﻮﻏﻼﺷﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﭼﯚﻛﯜﭖ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ.
  9. ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﯜﯓ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﯨﻘﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﮬﯧﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
  10. ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﯩﻨﻰ ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﭽﻪ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺳﯚﻳﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ، ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺗﻪﻧﺘﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﺋﯚﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ.
  11. ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
  12. ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﺳﺘﺎ ﺑﻮﻟﯘﯓ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺋﺎﺷﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﻣﻪﯓ.
  13. ﺗﻮﺭ ﺋﻮﻳﯘﻧﯩﻨﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﺎﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ.
  14. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯜﺭﻩ ﺑﯧﺮﯨﯔ.
  15. ﺗﺎﻳﯩﻨﯩﺶ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺟﻪﻟﻠﯩﻚ ﺋﺎﺟﯩﺰﻟﯩﻘﻰ.
  16. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻪﻧﺴﯩﺰ، ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺗﯘﻳﻐﯘﺳﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺑﯘ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺟﻪﮬﺘﺘﯩﻜﻰ ﻗﻮﺵ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ.
  17. ﮬﻪﻣﻤﯩﻼ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺧﻤﻪﻕ ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻤﺎﯓ.
  18. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﺋﺎﻟﺪﺍﺵ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ.
  19. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﭗ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﻪﻟﺒﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯓ.
  20. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯚﻳﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﯜﺭ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻼﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﻳﻠﻰ.
  21. ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯜﺯ ﻛﯧﻠﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﯓ.
  22. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﻣﺮﻯ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﭺ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﻜﻪﻥ، ﺗﺎ ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﺋﯚﭺ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ.
  23. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﭼﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻪﮔﻤﻪﯓ.
  24. ﺋﻮﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻟﺪﯗﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﺎﺭﯨﺴﻰ ﭘﯘﻝ.
  25. ﭘﯘﻟﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
  26. ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻙ ﺋﻮﯕﺎﻱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺱ. ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻮﻏﻼﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻳﻪﺗﺘﻪ ﺋﯚﻟﭽﻪﭖ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﺴﯩﯔ.
  27. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﺮﺍﭖ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﻣﻪﯓ. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰﮔﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
  28. ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻝ- ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ.
  29. ﺳﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ، ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﻟﯜﻛﭽﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﯓ.
  30. ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﺍ ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻳﻮﻕ.
  31. ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯘﺭﻣﺎﯓ. ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺧﺎﮬﯩﺸﻰ ﺑﺎﺭﻻﺭ " ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻕ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻗﺎﻧﯘﻧﻰ" ﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﺎ-ﻗﺎﻳﺘﺎ ﻛﯚﺭﯛﯓ.
  32. ﺑﻪﻙ ﻛﯚﭖ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﯓ، ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻣﯘ ﺳﻪﺳﻜﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﯩﺴﯩﺰ.
  33. "ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯚﻳﯩﻤﻪﻥ" ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﻪﭘﻨﻰ ﮬﻪ ﺩﯦﺴﯩﻼ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﻳﯜﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﭖ ﺑﯧﺮﯨﯔ.
  34. ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﻛﯜﭼﯜﻛﻠﻪﻧﻤﻪﯓ.
  35. ﻳﺎﻣﺎﻧﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮﺍﻕ ﻳﯘﯞﺍﺷﻨﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ.
  36. ﻛﯜﻟﯜﻣﺴﯩﺮﻩﯓ، ﮬﻪﺭﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ.
  37. ﻧﯩﻜﺎﮬﻨﻰ ﺳﯩﺰ ﺗﺎﻟﻼﯓ، ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ ﻧﯩﻜﺎﮬ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﻟﻠﯩﻤﯩﺴﯘﻥ.
  38. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻳﺎﺳﺎﻟﻤﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭼﯧﭽﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯞﯦﺘﯩﭗ، ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ ﺭﻩﺗﺴﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﭗ، ﭼﻮﯓ ﻛﻮﭼﯩﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻱ ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﮕﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
  39. ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻨﻰ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﻴﯩﯔ، ﺧﯘﺭﯗﻡ ﺋﺎﻳﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺸﻰ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
  40. ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﯓ، ﭼﯧﭽﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﺗﯘﺭﯗﭖ ﻳﯜﺭﻣﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
  41. ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺝ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺳﻪﯞﻩﺑﻠﯩﻚ ﺋﯧﮭﺘﯩﻴﺎﺝ ﭼﯜﺷﯜﺷﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﯟﯦﻠﯩﯔ.
  42. ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻨﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺗﻪﻟﯩﭙﯩﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﯓ.
  43. ﺳﻪﺕ ﮔﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺗﯩﻠﻠﯩﻤﺎﯓ.
  44. ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﻮﻟﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﺋﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ. ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺵ ﺗﯩﻠﻼﺵ ﺩﯨﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
  45. ﺋﻪﺳﺘﺎﻳﯩﺪﯨﻞ ﺑﻮﻟﯘﯓ ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﺎﮬﯩﻞ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ.
  46. ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﺎﺷﺎﯓ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮﻻ ﻗﯧﺘﯩﻤﻠﯩﻖ

  分享到: