• ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ

  2009-05-21

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/bilim-kuq-logs/39670568.html

  ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ،ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﯘﻳﯘﯕﻼﺭ ﻗﯩﺰﻻﺭ!
  ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﻯ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺳﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ .ﮬﻪﻡ ﺑﻪﺯﻯ ﺧﯩﻴﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻛﺎﻟﻼﻣﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼر ﭘﻪﻳﺪﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ.ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﻛﯩﺸﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻤﻠﯩﻖ ﺗﯘﻳﻐﯘ ﺑﯧﺮﺩﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ-ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﭼﺎﭺ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ .ﭼﺎﭼﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯚﺭﯨﯟﺍﻻﺗﺘﻰ.ﺩﻭﭘﭙﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﺸﻪﺗﺘﻰ. ﺋﺎﻧﺪﺍ ﺳﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﺗﻠﻪﺱ ﻛﯚﻳﻨﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ خۇﺩﺩﻯ ﺗﻮﺯﺩﻩﻛﻼ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ . ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﺭﯨﺸﯩﻤﻠﯩﻖ ﺟﺎﺑﺪﯗﻳﯩﺘﺘﻰ . ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﻟﯜﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ. ﻛﯩﺸﻠﻪﺭ ﺑﯘﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ،ﺩﻭﺳﻠﯘﻕ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ،
  ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﻧﻪﺯﯨﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﻳﺘﺘﻰ .ﻗﯩﻠﭽﯩﻤﯘ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﺎﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﯩﺘﺘﻰ . ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﯟﻯ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﻯ .ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺕ ﻳﯘﺳﯘﻧﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻏﯘﺭﯗلغان ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻼ ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﻰ . ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺑﯩﻠﻪﻥ،ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﺑﺌﯩﻲ .ﮬﺎﻳﺎ،ﺋﻪﺩﻩﭖ ،ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﺎ ﺭﺋﯩﺪﻯ.ﮬﺎﺯﯨﺮﭼﯘ ؟؟؟؟؟

  ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ -ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ
  ﺑﯘﻳﯘﻧﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯩﻴﯩﺪﯗ .ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﺯﯗﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ . ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺩﯨﺴﻪﻙ ﺋﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺶ ﮬﯩﺴﻴﺎﺕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻰ ﺑﺎﺭ .ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰ-ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﻪﺭ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﺪﯨﻦ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯗ.
  ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺧﺎﺭﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﯚ ﺗﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﺎﺳﯩﺮﺍﺵ
  ﻧﻪﺯﯨﺮﻳﻪﺩﻩ .ﻗﻪﻏﻪﺯ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﯨﻼ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ. ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﻪ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﯘﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺪﯗ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﯘﻳﯘﻣﺪﻩﻙ ﺗﺎﺷﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﺪﯗ . ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ .ﻣﻪﻳﻠﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ .ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
  ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﺎ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﭼﺎﺗﺘﯩﻘﻰ ﻳﻮﻕ. ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﻰ ﻛﯩﻤﻨﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﺳﺎ ﮬﺎﻳﯟﺍﻧﺪﻩﻙ ﻣﯘﻧﺎﺳﻪﯞﻩﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ .ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭺ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺋﯘﻳﯘﻧﭽﯘﻕ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ.
  ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﯨﻮﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ .ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯘ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﯩﻤﯩﺪﯨﮕﻪﻧﺨﻮﺭﻟﯘﻕ ﺋﯩﺶ ﮬﻪ؟؟؟؟؟؟؟ ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﺯﯨﺮﯨﻜﯩﺶ .ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ-ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺯﯨﺮﯨﻜﯩﭗ
  ﻗﯩﺰﻻﺭ -ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ.ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺋﻮﻏﯘﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ. ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﺑﻪﺯﻯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ .ﺋﯘﻧﺪﺍﻗﻼﺭ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﺪﻯ . ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻗﯩﯟﻩﺗﻨﯩﯔ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﻪﺩﻩ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﺘﻰ .ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﯩﺪﻩ.

  ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻲ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ،ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ
  ﺧﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ . ﺋﻪﺭ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺳﯩﺪﺍ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻼ .ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ.ﻣﯩﮭﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺕ ، ﮬﺎﻳﺎ ،ﺋﻪﺩﻩﭖ-ﺋﻪﺧﻼﻗﺌﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﻨﯩﺸﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯨﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﻪﯕﺮﻯ ﺋﺎﺯﺍﺩﻩ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﯜﺯﯛﻣﺪﻩ ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﻪﺭﻩﻧﺠﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯚﮔﯜﯞﯦﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﻏﺎﻥ. ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ. ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯗ . ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻛﯚﯕﻠﻪﻙ .ﺋﯩﺸﺘﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﺪﯗ .ﻳﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﺎﺭﺗﯩﺪﯗ.ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﭽﺒﯩﺮ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﮔﻪﯞﺩﯨﻠﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ.
  ﻣﯘﺷﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﯩﻚ ﺋﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻪﺑﺌﯩﻴﻼ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﯟﺍﻧﻰ ﺗﯘﻳﻐﯘ . ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﻪﻳﺪﯗ .ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ . ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﺸﻰ ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺗﯜﺯﯛﻣﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﻮﻏﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﯩﻠﺴﯩﻤﯘ ﺋﻪﻣﯩﻠﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻗﯩﺰﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ
  ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻚ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ.ﻳﯩﭽﺒﯩﺮ ﺋﻪﺭ ﺯﺍﺗﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﺍﺷﺘﯩﻨﻤﯘ ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﯘﻻﺭ ﺷﯘ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﯜﺭﯨﻴﺪﯗ.

  ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻤﯩﺰ ﻗﯩﺰﯨﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺑﺎﻗﺎﻳﻠﻰ .ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﯩﻜﯩﮕﻪ ﻳﺎﺗﯩﺪﯗ . ﻛﯩﻴﮕﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﭼﯩﭙﭙﯩﺪﻩ ﭘﺎﺩﯨﭽﯩﻼﺭ ﻛﯩﻴﻤﻰ
  ﻛﺎﺳﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﯘﭘﯘﻧﺪﻩﻙ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﭗ ﺗﺎﺯﺍ ﺳﻪﻣﯩﺮﮔﻪﻥ ﻗﻮﻳﺪﻩﻙ ﺋﯩﻐﺎﯕﻠﯩﺘﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺰ .
  ﺑﻪﺯﯨﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻏﯧﺮﯨﺸﭽﻪ ﻳﻮﭘﻜﯩﻼﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﻳﻮﺗﯩﻠﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺯ -ﻛﯚﺯﻗﯩﻠﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰ ﻛﯚﺯ-ﻛﯚﺯﻗﯩﻠﻐﺎﻥ.
  ﺋﯜﺳﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﯩﺰ ﮔﻪ ﻛﯩﻴﯟﺍﻟﻐﯩﻨﯩﯖﯩﺰﭼﯘ .ﻛﯚﻛﺮﻩﻙ ﻗﯩﺴﻤﯩﯖﯩﺰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯘﭼﯘﻗﻼ .ﻣﯜﺭﯛﯕﯩﺰﺩﻩ ﺑﯩﺮﺗﺎﻝ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﻳﯩﭗ . ﻧﯘﻣﯘﺱ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯚﯕﺴﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺴﯩﺰ.
  ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﭼﯩﭗ ﻛﯧﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻙ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯜﺯﯨﻨﻰ ﮬﻪﻡ ﺑﻪﺩﯨﻨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻧﺎﻣﺎﻳﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺋﯩﻨﺘﯩﻠﺪﯗ. ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ-ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ .ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰ- ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﺳﯩﺰ ﻛﯩﻢ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﺯﻩﺷﻜﻪ ﺧﯘﺷﺘﺎﺭ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ﻗﯩﺰ -ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ .ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺭﻩﻧﺠﯩﻴﺪﯗ.
  ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺰ ﺗﯚﯞﻩﺑﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﻴﻤﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯩﻴﻤﻪﻳﺪﯗ ﻛﯩﻴﯩﭗ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ.
  ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ .ﯞﺍﭘﺎﺳﯩﺰ. ﺑﯘﺯﯗﻕ . ﺋﻪﺳﻜﻰ ﺑﯘﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ ﺩﻩﭖ ﺯﺍﺭﻟﯩﻨﺪﯗ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯘﻟﯘﺷﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﻧﻪﺩﻩ . ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﻴﯩﻨﯟﺍﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺋﻪﺭﻟﻪﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﮒ ﻳﻪﯞﯨﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﺭﯨﻤﯩﻐﺎﻥ .ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﯞﺍﭘﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯩﻴﯩﻢ ﻛﯧﭽﻪﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﺭﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﯜﻳﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﻴﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﮕﻪﻥ.ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ .
  ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﭼﯘﻗﯘﻡ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ .
  ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺳﯘﺋﺎﻝ ﻗﯩﺰﻻﺭ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯩﻤﯩﻨﻰ ﺩﻩﭖ ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﭼﺎﻛﯩﻨﺎ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭﻧﻰ .ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ.ﺋﯚﺯﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺳﯧﻠﯩﺶ.ﺋﯚﺯﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪﻙ ﻧﺎﻣﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﯩﻴﯩﻤﻠﻪﺭنى ﻛﯩﻴﯩﭗ ﻳﯜﺭﯛﻳﺴﯩﺰ .ﻧﯩﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ؟

  分享到: